Follow

Aaron Swartz yaşasaydı bugün 34 yaşına girecekti. Huzur içinde yatsın.

RT @hiorws@twitter.com

Rest in peace Aaron!

🐦🔗: twitter.com/hiorws/status/8191

Sign in to participate in the conversation
Bilinç Akışı

Bilinç Akışı - özgür mikro blogging