Follow

RT @hiorws@twitter.com

"Ne sevdiği belli bu hayatın,
Ne sevmediği
Yaşatıyorlar..."

Bu tamamen:
Aslında hiç kimsenin umrunda değiliz.

Sign in to participate in the conversation
Bilinç Akışı

Bilinç Akışı - özgür mikro blogging