Follow

RT @hiorws@twitter.com

… bir çiçeği yok saydı
ben artık şiirde unutulan
her şey olmuş gibi kanıyor
öyleyse aşk da ölüyor

sen de mi bilmem
çetrefil bir şeydir bu
bu öyle bir hava
bayrak ey mavi hatıra

i̇yi ki öyle yapıyoruz
yani kuram o kadar serin
ey ok atan bende
yahu bir şey oluyor

Sign in to participate in the conversation
Bilinç Akışı

Bilinç Akışı - özgür mikro blogging